Home&Industry Services s.r.o.

info@hais.sk

Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
IČO: 46 866 442
DIČ: 2023634426
zapísaná v OR OS Košice I
Vložka číslo : 30893/V

Adresa pre doručovanie písomnosti
a adresa kancelárie:

Home & Industry Services, s.r.o.
Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

 

 

NAPÍŠTE NÁM